About me / O mnie

JANEK PENTZ - a young guitarist and composer associated with the fingerstyle guitar scene, having performed joint concerts with artists such as Tommy Emmanuel, Kwiat Jabłoni, Andrew York, Andy McKee, Luca Stricagnoli, Daniel Cavanagh (Anathema), Alex Misko, Igor Presnyakov, Adam Palma, BAiKA (Banach & Kafi), pARTyzant, Marek Napiórkowski, Mirosław Czyżykiewicz, Lion Shepherd or Stefano Barone and cooperation with many other artists in Poland and abroad, most recently with the excellent drummer Igor Falecki in the FLOW project, Piotr Zubek as Zubek & Pentz Piazzolla Duo and Martyna Jakubowicz. Honored by TopGuitar Magazine in the "22 Magnificent" ranking. He has performed with success in Poland, Germany, Austria, Belgium, the Netherlands, Italy and ... at the Vatican, where he played for Pope Francis himself! He is also the author of soundtracks for documentary films. Author of three CDs with his own music: "Heroic Dreams ..." (2017), "Eternity" (2019), "Paradox" (2021).

JANEK PENTZ - młody gitarzysta i kompozytor kojarzony ze sceną gitary fingerstyle, mający za sobą wspólne koncerty z artystami takimi, jak m. in. Tommy Emmanuel, Kwiat Jabłoni, Andrew York, Andy McKee, Luca Stricagnoli, Daniel Cavanagh (Anathema), Alex Misko, Igor Presnyakov, Adam Palma, BAiKA (Banach&Kafi), pARTyzant, Marek Napiórkowski, Mirosław Czyżykiewicz, Lion Shepherd czy Stefano Barone oraz współpracę z wieloma innymi artystami w kraju i zagranicą, ostatnio z doskonałym perkusistą Igorem Faleckim w projekcie FLOW, Piotrem Zubkiem jako Zubek&Pentz Piazzolla Duo oraz Martyną Jakubowicz. Wyróżniony przez Magazyn TopGuitar w zestawieniu “22 Wspaniałych”. Koncertował z powodzeniem w Polsce, Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, we Włoszech i... na Watykanie, gdzie zagrał dla samego Papieża Franciszka! Jest także autorem ścieżek dźwiękowych do filmów dokumentalnych. Autor trzech płyt z muzyką autorską: "Heroic Dreams…" (2017), "Eternity" (2019), "Paradox" (2021).
(c)2022, All Rights Reserved
free website
built with
kopage